Skip to content

Simmy – Ngiyesaba Lyrics

Ngiyesaba Lyrics by Simmy


Yathi iyi zinsizwa
Kungena ngapha kuphume ngale
Ungixolele bhuti
Inkinga ayikho kuwe ikimi
Ngithi ukhona na?
Ongavuma ukuthi uthando lulula?
Ngithi ukhona na?
Othi othandweni kuyashelela?

Seng’phelile ukusha mina
Sengkhathele ukusha minaa
Seng’phelile ukusha mina
Sengkhathele ukusha minaa

Ngiyesaba ukuwela ngonyawo, ngonyawo
Indlela yothando iyahlaba
Indlela yothando iyahlaba
Ngiyesaba ukuwela ngonyawo, ngonyawo
Indlela yothando iyahlaba
Indlela yothando iyahlaba

Aningichazeleni
Mhlambe kukhona langiyilahla khona
Ngiyemumva, ngiyaphambili
Kimi kuyafana
Ngithi ukhona na?
Ongavuma ukuthi uthando lulula?
Ngithi ukhona na?
Othi othandweni kuyashelela?

Seng’phelile ukusha mina
Sengkhathele ukusha minaa
Seng’phelile ukusha mina
Sengkhathele ukusha minaa

Ngiyesaba ukuwela ngonyawo, ngonyawo
Indlela yothando iyahlaba
Indlela yothando iyahlaba
Ngiyesaba ukuwela ngonyawo, ngonyawo
Indlela yothando iyahlaba
Indlela yothando iyahlaba