Skip to content

SHISHIE – SAKRIFIS Lyrics

SHISHIE – SAKRIFIS Lyrics

Mwen sakrifye’m pou fanmi’m, fanmi’m, fanmi’m yo pa janm rekonet sa
Mwen sakrifye’m pou zanmi’m, zanmi’m, zanmi’m yo pa janm rekonet sa
Malgre sa m’pap chanje
M’ap rete moun mw ye a
Malgre sa m’ap kotinye
Fe byen ak lot menm si yo pa rekonet sa

Konn g’on pwoveb ki di fe byen se fret
Ebyen l’ap kale’m jistan m’mouri
Sansibilite’m se pi gwo febles
M’paka sipote we moun ap soufri
Konn pran pwoblem lot moun tankou se pam
Mete’l sou dom m’ap chache solosyon
Le sa pa mache se mwen ki koupab
Se mwen’k anto ki merite baton
Pa do mi pou yo
Pa manje pou yo
Met tet mwen denye pou yo
Mwen mache pou yo
Mwen chache pou yo
Sakrifye lavi’m pou yo

Mwen sakrifye’m pou fanmi’m, fanmi’m, fanmi’m yo pa janm rekonet sa
Mwen sakrifye’m pou zanmi’m, zanmi’m, zanmi’m yo pa janm rekonet sa
Malgre sa m’pap chanje
M’ap rete moun mw ye a
Malgre sa m’ap kotinye
Fe byen ak lot menm si yo pa rekonet sa

Yo di mwen di ehh
Yo di mwen fe ehh
Bgay yo pa konfime ehh
Sa ki t’avem ehh
Kouri bann do ehh
M’sezi banm on konprime
Manman demon
Manman pa bon
Granme ti chen
Se kout baton
Mwehn pa takle
Mwen pa fe fot
Yo fou’m deyo
mwen pran katon
Sa pat dwe janm rive ehh
Men sa pat dwe janm rive la
Repitasyon’m ap drive
Pou repitastyon’m ap drive la

Mwen sakrifye’m pou fanmi’m, fanmi’m, fanmi’m yo pa janm rekonet sa
Mwen sakrifye’m pou zanmi’m, zanmi’m, zanmi’m yo pa janm rekonet sa
Malgre sa m’pap chanje
M’ap rete moun mw ye a
Malgre sa m’ap kotinye
Fe byen ak lot menm si yo pa rekonet sa

M’pa janm rekonet sa anh anh
M’pa janm rekonet sa
M’pa janm rekonet sa
M’pa janm rekonet sa