Skip to content

GUARDIAN ANGEL – ATAWALE Lyrics

ATAWALE Lyrics By GUARDIAN ANGEL

Atawale atawale tu
Mwachie Yesu atawale

Shetani amekufanyia mikuki na mapanga
Nia yake ya kushusha ukipanda
Amekuwekea mizigo ya laana

Amekufanyia mikuki na mapanga
Nia yake ya kushusha ukipanda
Amekuwekea mizigo ya laana

Mwachie Yesu apigane vita vyako
Mwachie Yesu atatue shida zako
Mwachie Yesu aongoze njia zako

Atawale, atawale tu
Mwachie Yesu atawale
Atawale, atawale tu
Mwachie Yesu atawale

Mwachie Bwana akutetee unapothulumiwa
Mwachie Bwana akutetee unapodharauliwa
Mwachie Bwana akutetee unapohukumiwa
Mwachie Yesu akutetee, akutetee

Mwachie Yesu apigane vita vyako
Mwachie Yesu atatue shida zako
Mwachie Yesu aongoze njia zako

Atawale, atawale tu
Mwachie Yesu atawale
Atawale, atawale tu
Mwachie Yesu atawale

Atawale, atawale tu
Mwachie Yesu atawale
Atawale, atawale tu
Mwachie Yesu atawale