Skip to content

NaaNa Blu – Odo Asem Lyrics

Odo Asem Lyrics By NaaNa Blu

Oh NaaNa Blu yeah
Assey yɛnantew
Yeah Odo asɛm
Eii awareɛ yi
No kwan war paa
Nti na mpanyinfo frɛ no awareɛ yi
Odo, abotar, ntease
Yɛnfa ntena aware yi mu ate
Ɛnoa n’ehia
Sɛ me yɛ wo bɔne a fakyɛ me oo odo e
Yɛ nka no bɔɔkɔɔ
Ɛma obi nte y’asɛm
Na w’abɛ tete yɛ ntɛm
Yɛ nka no bɔɔkɔɔ
Ɛsi na tɛkyerɛma mpo
Ɛya wɔ ko oo
Me do e brɛbrɛw
Na si aboterɛ ma me oo
Na me diɛ a ne woa
Ɛyɛ odo asɛm
Deɛ ɛbesi bia m’en gyai me oo
Ɛyɛ odo asɛm
Sɛ y’enya asɛm a
Yɛ nka no wo fie
Ɛyɛ odo asɛm
Deɛ ɛbesi bia mengya me oo
Ɛyɛ odo asɛm
Do me na me ndo wo bi eh
Ooh aah
Obi nkyerɛ odo color
Cos I’ve just seen your true colors
Nso mɔ do wo anyway yei
Mo do wo anyway yei yei yei
Wu suban nyɛ nso
Mo do wo dɛmara
Ɛfa m’ekyir mpo a
Mɔ do wo ampara
Baby mɔ do wo ampara
Mo do e mo do e mo do e
Nana Abanyin
E’nyi me mma oo
San bɛfa me kɔ w’ahenfie
Na kosi me hemaa
Ɛyɛ odo asɛm
Deɛ ɛbesi bia m’en gyai me oo
Ɛyɛ odo asɛm
Sɛ y’enya asɛm a
Yɛ nka no wo fie
Ɛyɛ odo asɛm
Deɛ ɛbesi bia m’en gyai me oo
Ɛyɛ odo asɛm
Do me na me ndo wo bi eh

Odo m’ɛyɛ m’ɛyɛ
M’ɛyɛ w’apɛdie ama wo oo
Soma me na mɛkɔ mɛkɔ
Mɛkɔ odo kurom oo yh
Meserɛ wo nsuo a ma me nsa e
Sɛ mefrɛ wo a gye mo do e
I’ll love you today
I’ll love you tomorrow
Obi ne yɛm ankyɛ
Me nye wo egyae oo
Obi ne yiem ankyɛ
Ye ntem atsetsew koraa nanso
Me nye wo tena yɛ akyɛ
Odo m’ngya wo ate
Owu mu o nkwa mu o
Woara nyim dɛ
Ɛyɛ odo asɛm
Deɛ ɛbesi bia m’en gyai me oo
Ɛyɛ odo asɛm
Sɛ yenya asɛm yɛnka no wo fie
Ɛyɛ odo asɛm aa
Deɛ ɛbesi bia m’en gyai me oo
Ɛyɛ odo asɛm
Do me na me ndo wo bi eh
Ɛyɛ odo asɛm
Deɛ ɛbesi bia m’en gyai me oo
Ɛyɛ odo asɛm
Sɛ yenya asɛm a yɛnka no wo fie
Ɛyɛ odo asɛm
Deɛ ɛbesi bia m’en gyai me oo
Ɛyɛ odo asɛm
Do me na me ndo wo bi eh