Skip to content

Leaves’ Eyes – Death of a King Lyrics

Death of a King Lyrics – Leaves’ Eyes

Hardråde

Kongens død

Kjemp til døde
Til den siste mann

Vår konge er borte
Det var ingen på denne jord
Som var modigere enn han