Skip to content

Hazel Faith – Bagong Buhay Lyrics

Bagong Buhay Lyrics – Hazel Faith

Di ko lubos maisip
Ang lalim ng iyong pag ibig
Na paulit ulit akong pinapatawad

Ako’y tinubos ng Hari
Ako ma’y kapos, sinabI Mo pa rin
Ako ay sa Iyo
Kahit di karapat dapat

Nang makilala ko
Ang wagas na pag ibig mo
Ninais maglingkod
Nawa’y kaaya aya sa Iyo

Ang bagong buhay ko ay alay sa Iyo
Sa’yo Panginoon, hmmhmm
Ang bagong buhay kong ito ay sa Iyo
Para lang sa’yo
Ang bagong buhay ko
Oh… oh… oh… ohhh
Oh… oh… oh… ohhh
Oh… oh… oh… ohhh
Ang bagong buhay ko
Oh… oh… oh… ohhh
Oh… oh… oh… ohhh
Oh… oh… oh… ohhh
Ang bagong buhay ko’y sa’yo

Wala nang iba
Ikaw lang ang aking inaasahan
Iniiwan ang makasalang
Makamundong nakaraan
Dahil walang katumbas
Walang ibang maitatapat
Sa kalayaang dulot ng
Iyong banal na Anak

Nang nakilala ko
Ang wagas na pag ibig mo
Natutong maglingkod
Nawa’y kaaya aya sa Iyo
Ang bagong buhay ko ay alay sa Iyo
Sa’yo Panginoon, hmmhmm
Ang bagong buhay kong ito ay sa Iyo
Para lang sa’yo
Ang bagong buhay ko
Ohh woah oh (Oh… oh… oh… ohhh)
Kung Iyong ikalulugod
(Oh… oh… oh… ohhh)
Alay ko ang buhay ko
(Oh… oh… oh… ohhh)
Ang tinig ko ang, ang buhay ko
(Oh… oh… oh… ohhh)
Ang buong puso mong lingkod
(Oh… oh… oh… ohhh)
Papuri Mo’y awitin ko
Ang bagong buhay ko ay alay ko sa Iyo
(Ang bagong buhay ko oh woah)
Sa’yo Panginoon
(Galing sa’yo at para sa Iyo)
Ang bagong buhay kong ito ay sa Iyo
Para lang sa Iyo
Ang bagong buhay ko