Moonchild Sanelly – Covivi Lyrics

Covivi Lyrics – Moonchild Sanelly

Niyas’ cockblocker, hewena!

Ingan’zeskol’ zithi “Qha”
Othisha bona bathi “Ja”
Omajaivana ba vuma
Amasont’ ayajabula
UCyril uyakhuluma
Ma citizen ayaphuza
Khathathe please le corona
We cannot even (Jo-jo)
Jola, jola, jola jola, jola, jola
We cannot even jola
Jola, jola, jola, jola, jola, jola
We cannot even jola
Jo-, jola
Jo-
We cannot even
Jo-, jola
Jo-
(Woza)

Covi-covivi
Covi-covivi
Vula masango si groov-e
Skhathel’ uk’hlal’ ekhaya

Covi-covivi
Covi-covivi
Vula masango si groov-e
Skhathel’ uk’hlal’ ekhaya

Covi-covivi (Vivivi)
Covi-covivi
Vula masango si groov-e
Skhathel’ uk’hlal’ ekhaya (Skhathele)

Covi-covivi
Covi-covivi
Vula masango si groov-e
Skhathel’ uk’hlal’ ekhaya

Jonga (Co-vivi)
Ndilapa (Covivi)
(S’groov-e) Phi? (Ekhaya)
(Co-vivi) Phi? (Vivi)
(S’groov-e) Phi? (Ekhaya)
Ekhaya! (Ekhaya!)
Ekhaya! (Ekhaya!)
Ekhaya! (Ekhaya!)
Ekhaya! (Ekhaya!)
Woza!
Theology! Masambe
(Woza)
Jo- (Jola)
Masambe
Jo- (Jola)
We cannot even
Jo- (Jola)
Jo-
We cannot even

Covi-covivi (Vivivi)
Covi-covivi
Vula masango si groov-e
Skhathel’ uk’hlal’ ekhay’

Covi-covivi
Covi-covivi
Vula masango si groov-e
Skhathel’ uk’hlal’ ekhay’

Covivi