Moonchild Sanelly – Let It Rip Lyrics

Let It Rip Lyrics – Moonchild Sanelly

If you took your bae to 2021
If you still get hot ’cause you’re keeping them around
Let it rip, honey, let it rip
Let it rip, honey, let it rip
If you notice ama ring
And the phone don’t ring, there’s no texting
Wonke umntu u ill
Let it rip, honey, let it rip
Let it rip, honey, let it rip
If you’re looking for a bae, ask Cyril, who’s the king
If you love to dance, but you have to quarantine
Let it drip, honey, let it rip
Let it drip, honey, let it rip
When you’re all dressed up, but the gates are closed
When you’re home alone and you can’t get booze
Let it rip, honey, let it rip
Let it rip, honey, let it rip

Chatter, chatter, chatter, chatter, chatter, chatter
Chatter, chatter, chatter, chatter, chatter, chatter, siya
Chatter, chatter, chatter, chatter, chatter, chatter, siya

Data struggles, data hustles
Shuffle, shuffle, cuddle, cuddle
When the world opens, ngizo jola
When the world opens, ngizo jola
Money, money, honey, honey, better trust me
Andi dlali
When the world opens, ngizo jola
When the world opens, ngizo jola

Chatter, chatter, chatter, chatter, chatter, chatter
Chatter, chatter, chatter, chatter, chatter, chatter, siya
Chatter, chatter, chatter, chatter, chatter, chatter
Chatter, chatter, chatter, chatter, chatter, chatter, siya

Dali, dali wamina
Son’dlala ngeskhathi samina
Kunzima uk’minsa meeter
Kunzima uk’virtual fucker
Ngum’nyovo naku Tinder
Andaz nami ngizothini na?
Kunzima, kunzima, kunzima, kunzima, kunzima, kunzima
Dali, dali wamina
Son’dlala ngeskhathi samina
Kunzima uk’minsa meeter
Kunzima uk’virtual fucker
Ngum’nyovo naku Tinder
Andaz nami ngizothini na?
Kunzima, kunzima, kunzima
Angaz mina ngizothini na