Because – Ready? Lyrics

Ready? Lyrics – Because

Pagod na ‘ko sa ‘ting pagsasamang laging bitin
Atensyon mo’y akin lang, iba’y ‘wag nang banggitin
Understand I need you ready when I see you
Come pull up to my place
Ako pa mismo ang susundo sa gate

Pagod na ‘ko sa ‘ting pagsasamang laging bitin
Atensyon mo’y akin lang, iba’y ‘wag nang banggitin
Understand I need you ready when I see you
Come pull up to my place
Ako pa mismo ang susundo sa gate

Sige lang lang ika’y pumasok, wala nang fence
Ngayon ka pa nahiya, baby, wala nang sense
Pwede ka na makitawag isama mo pa ang iba mo na friends
Kaso mas gusto kitang mag-isa, walang offense
Alam mong nandito lang kapag kailangan mo ng favor
Para lang sa ‘yo ‘to’y nakasukat, naka-tailor
Patikim mo sa ‘kin ang iba-iba mong flavor
Pagkatapos kang paghandaan na parang cater
Tara baliktaran sabay tayo na kumain
Amat ay pareho na kuhain
‘Wag nang takpan ang bibig, kahit may makarinig
‘Ting gisingin ang iba na taga sa ‘min
Kilala na kahit saan mo na palakarin
Kaya ‘wag kang maaning
Kahit masikip ay kaya ko na palawakin
Kung aking kakapain

Pagod na ‘ko sa ‘ting pagsasamang laging bitin
Atensyon mo’y akin lang, iba’y ‘wag nang banggitin
Understand I need you ready when I see you
Come pull up to my place
Ako pa mismo ang susundo sa gate

Pagod na ‘ko sa ‘ting pagsasamang laging bitin
Atensyon mo’y akin lang, iba’y ‘wag nang banggitin
Understand I need you ready when I see you
Come pull up to my place
Ako pa mismo ang susundo sa gate

Pagod na ‘ko sa ‘ting pagsasamang laging bitin
Atensyon mo’y akin lang, iba’y ‘wag nang banggitin
Understand I need you ready when I see you
Come pull up to my place
Ako pa mismo ang susundo sa gate

Sige lang ika’y pumasok
Kung gusto mo na pumasok
Meron ditong nakabalot
‘Di mo kailangang matakot
Hindi ako nangangagat
At nakatali ‘yung aso
Sige lang ika’y pumasok
Kung gusto mo na pumasok
Sige lang ika’y pumasok
Kung gusto mo na pumasok

YouTube video