Chi Pu – SASHIMI Lyrics

SASHIMI Lyrics – Chi Pu Mời anh mở cửa bước vào Cửa em thì không khóa đâu Giày anh để ngay ngắn này Ở trên phía này Em mời anh

ARTISTS