Jeff Satur – Dum Dum Lyrics

Lyrics to Dum Dum by Jeff Satur Hmm, hmm, hmm-hmm Hmm, hmm, hmm-hmm Hmm, hmm, hmm-hmm Hmm, hmm, hmm-hmm Hmm, hmm, hmm-hmm เธอเป็นไง ฉันรู้อยู่ ทำอะไรก็รู้อยู่ มีความสุขที่ได้ดู ความเจ็บปวดที่เธอทำฉัน I’ve been tryna

ARTISTS