MagGod

MagGod & Vandebo – Too Deep Lyrics

Too Deep By MagGod & Vandebo Respect Power нэмээд Benjas Засрахгүй ан цав бидэнд байгаа Хөдөө хотгүй chasing нилээн хэдэн цаас Хөөж ялгаа байхгүй болж тэдэн дундаас Хайр байхгүй бол