Geolier – HERE I COME Lyrics

HERE I COME Lyrics – Geolier

Down
Shoodilley-waddliley-diddley-waddliley-diddley woh-oh-oh
Zeen!
I’m broad, I’m broad
I’m broader than Broadway

Parimm chill rind e’ documentarie
Simme cinematografiche sicarie
O’ top ro top ra gamma, rs Q4 Q8
Femmene all’ati parte ro globbe
Nu frate ricette cane c’a abbaglie nu morde
Stu daytone m’è custate 32 minuti e’ live
Anzi esattamente 32 minuti e’ 24
A’ venti rind a beauty case, a’ venc che cuntante
Dieci mila euro sul rind all’areoporte e’ ie ch facc
Ch’ annammuramm e’ annammuramm e figj e papà
Putesseme trasì ca’ tut rind e’ serate e’ gala
Aro te purte a’ bitch o’ cameriere a’ chiamme madame
Aro se bevene o’ vine ca tu pav, ja fra
Nuje pavamme o’ cunt rimanimme a’ mance punte
Pecchè nisciun m’adda schifà quanne so’ nu defunte
Facc o’ bagne che delfine sto e’ maldive stong cavr Ringrazianne a’ dì, però in primis a’ papà e’ mammeme

A, A, A nuje chi c risc e’ no, fin e mò sul sì
Guard l’ore ro rilogge ed è già oro nostre
Chill cà riscimm, rind e’ piezze rind e’ strofe
O saj guidamm lamb black, pass o’ russ nè
A nuje chi c risc e no, fin e mò sul sì
Guard l’ore ro rilogge ed è già oro nostre
Chill cà riscimm, rind e’ piezze rind e’ strofe
O saj guidamm lamb black, pass o’ russ nè

Yeah, act
Fonde verd stu dayton
Comm chiu quanne vincimme nun applaude
Rind a, n’auto rind a, nat
Guard pur chi c’applaude
Ricc rich a’ Napl
Song ie pè song e’ mj, nun song e’ pateme
In silenzie e me gode o’ panorama
Nuje tenemme o’ panamera sto in anonimato
Stong chine e’ bro cà me difendene in strada
Teneve l’ati cose, saj ce pense l’avvocate
A nuj chi c risc e no
Sul mo primme no
Perchè nun te teneve e mo- manche e so- manche e bro
E chi c risceve e no quanne pò
Na na na n-
(e no no arocap)

A nuje chi c risc e no, fin e mò sul sì
Guard l’ore ro rilogge ed è già oro nostre
Chill cà riscimm rind e’ piezze, rind e’ strofe
O saj guidamm lamb black, pass o russ nè
A nuje chi c risc e no, fin e mò sul sì
Guard l’ore ro rilogge ed è già oro nostre
Chill cà riscimm rind e’ piezze rind e’ strofe
O saj guidamm lamb black, pass o’ russ nè

I’m broad, I’m broad
I’m broader than Broadway

YouTube video

A-Z Listing