Kwesta – Quantham (First Load) Lyrics

Quantham (First Load) Lyrics – Kwesta

Awu kodwa mfethu, ubhodlile kwabhodleka hhay ndoda bless you
I scratch my head kwehla inkwethu, bashonephi omashela mawufuna i loan ngama gama ethu
Hhawu kodwa bhodla ke wehlise njengoba kwehla, I just hope ukuthi awugcokanga ikepisi
Ngithi uyakhuphuka kanthi ubona mina ngisiteogisi akugcwale am quantom awu 4 for losomatekisi
yaz
Bathi zulu uyahlabeka basho uzakwe no zulu boy, lona uzulo uyesabela
Ngisho ikhokhe besikhonkhotha lona uzulu osama njenja “hhay” kuthi likhithikile ukuthi izulu lisuke libheda
Hhay mine uzulu abheda ngizwe bathi nguye impetha awuthi ngivuke ngindlule ymbhede ngeke ngivume ungdelele ngeke ngzindlule ngyosebendza
Ngapha imali ngiyendza ngilele ngithi mangivuka indlule umbhede
I should barely even move me
it’s not even a diss track ngithethisa nje i groupi
someone rolled the credits isiphelile le movie
Nay inkabi trying to fake like everything is gucci

Ushun wenkab, fun imali
Inkhulungwane, khulumani
Ayisukum phansi, ivuke ihambe
Inkunzi endala, isizukulwane
Yey, awume kancane lento ucabanga kutsi ihlula bani
Buka namuhla ngine career angbonge u bhut’ u duduzane

That was way out of line so you do this shit for Twitter and am way offline
Could have kept doing your shit and just laid of mine
And unghloniphe “bou” my left overs changed your life
Am a star clever mangingena cameras click flash
Ungasophandela la clever get your shit smash
Bowusizamela kahle nje udlala i 3 steps
Ahh wehere my cavela kuyaziveza inkabi spits trash
Uthi uzongicasha ngi drive i taxi hhe uyakhohlwa ngakuse icon ngakucasha u drive i taxi bowuyishofa le icon ngkubonisa umhlaba lapha e sandton
Soyangphoca manje u rapper ngam unchaza inkabi nation

I am who to thank
I’m not with the tricks ntwana
I don’t do the pranks
I just speak the bank
I am never gased
I shoot from the tank
Wemageza I am in the league where you don’t even rank
Okay did you in, bet you out there in my old crib craving for a win
Gave you everything
Ain’t no saving you again
Wena sheva ubhebhenene
And just take it on the chain

Awuyeke man lento
Awuyeke man lento
Enxeki makhwendzeka
Umane uyeke ne rap
Uhlezi ufona ufuna i verse
Ngifike ngingeke nikunembe
Urape ngath awulizwa I beat xem ngivele ngikuzwele

Washo ke big zulu
Kon kuthona ama hit mara asphiki lutho
Lento I simple uvele ufike ubambe i mic ube nolaka ucabange kuts u blind kant’s slinde i hook
Ekse bheka kumele uyeke ujuzenza u clever
Ngaku address sengiyaphinda ngiyaku addressa
Uya remember ngikukhuthaza ungenathemba now you think your worse is order kanti uhleli ku flatela

Hhaybo, nangu um dry sanic uthi mina ngzom’lethela imali ye checking
Mhlawumbe ubhemile lapho wonkhe umuntu a spanner naye ufakwe yini e gamini
Unkulunkulu son ngimdala mangingaka ngphusha amaphupho angazi nokuthi ebusuku ngilala kanjani umgulukudu

YouTube video