RL Grime – Keep You (Close) Lyrics

Keep You (Close) Lyrics by RL Grime

I know
I can make it on my own when I’m low, oh
I try hard to keep you close, I know, oh
I can make it on my own when I’m low, oh
I try hard to keep you close, I

Keep you, keep you close, I
Keep you, keep you close, I
I
I
I
I

I know, oh
I can make it on my own when I’m low
When I’m low, oh
When I’m low, oh
I try hard to keep you close, I

Keep you, keep you close, I
Keep you, keep you close, I
I
I

YouTube video