The Chainsmokers & Cheyenne Giles – Make Me Feel Lyrics

Make Me Feel Lyrics – The Chainsmokers & Cheyenne Giles

How you make me feel
Make-
How you make me feel
How you make me fe-
How you make me feel
How you make me feel
How you make me feel
How you make me fe-

Make-, make-, make me-
Make-, make-, make me-

How you make me feel
Make-
How you make me feel
How you make me fe-
How you make me feel
How you make me feel
How you make me feel
How you make me fe-